Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii wersja 1.0

Metadane

Do każdego poprawnego wyniku żądania HTTP (bez błędów) dodawane są metadane. W dużym uproszeniu są to dane opisujące dane. Należą one do jednego z trzech głównych elementów zwracanych w opdowiedzi na zapytania (data, errors, meta).

Dostępne są następujące rodzaje metadanych:

@context

Pole zawiera adres url pod którym znajdują się szczegółowe informację dotyczące schematu dla zwracanego wyniku.

  {
    "meta": {
    "@context": "https://api.nfz.gov.pl/app-stats-api-ch/schemas/active-substance-costs-data",
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

count

Zasoby zwracające listę wyników (np. zasób /queues/{id} nie zwróci tej metadanej) są stronicowane, dlatego w odpowiedzi na te żądania, zwracana jest liczba wszystkich znalezionych wyników w polu count.

  {
    "meta": {
      ...
    "count": 20,
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

page

Tak jak w przypadku count metadana page jest zwracana tylko dla zasobów zwracających listę wyników. Określa ona przesunięcie (offset), w widoku danych.

  {
    "meta": {
      ...
      "page": 2,
      ...
   },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

limit

Metadana limit tak samo jak count i page zwracana jest tylko dla zasobów zawierających listę wyników. Określa ona liczbę wyników zwracanych na jednej stronie.

  {
    "meta": {
      ...
      "limit": 20
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

title

Nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację.

  {
    "meta": {
      ...
      "title": "active-substance-costs"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

url

Identyfikator lokalizacji do pobrania zasobu informacyjnego w przypadku, gdy stanowi osobny plik.

  {
    "meta": {
      ...
      "url": "https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ch/schema/active-substance-costs-by-age-group"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

provider

Opis dostawcy zasobu informacyjnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

  {
    "meta": {
      ...
      "provider": "Narodowy Fundusz Zdrowia"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-published

Data i czas publikacji zasobu, z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
      "date-published": "2019-08-22T09:21:33+01:00"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-modified

Data ostatniej modyfikacji zasobu z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
      "date-modified": "2019-08-22T09:21:33+01:00"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

description

Opis zasobu informacyjnego.

  {
    "meta": {
      ...
      "description": "Zasób zwraca dane statystyczne dotyczące kosztów substancji czynnych w chemioterapii w podziale na płeć pacjenta, określonych parametrami wyszukiwania."
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

keywords

Słowa kluczowe, czyli zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny.

  {
    "meta": {
      ...
      "keywords": "Narodowy Fundusz Zdrowia, statystyka, statystyka NFZ, ststystyka, chemioterapia, leki w chemioterapii, leki"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

language

Określa język zasobu.

  {
    "meta": {
      ...
      "language": "PL"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

content-type

Określa informację o rodzaju zasobu i jego kodowaniu.

https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ch/queues?province=07
  {
    "meta": {
      ...
      "content-type": "application/json; charset=utf-8"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

is-part-of

Określenie przynależności do grupy np. zasobów.

  {
    "meta": {
      ...
      "is-part-of": "Leki w chemioterapii"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

version

Wskazuje wersję API

  {
    "meta": {
      ...
      "version": "1.0"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }