Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Chemioterapii wersja 1.0

Lista możliwych błędów zwracanych przez API

7201001

Nieprawidłowa długość parametru {activeSubstance}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

7201002

Nieprawidłowa wartość parametru {ageGroup}

Dozwolone wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

7201003

Nieprawidłowa wartość parametru {gender}

Dozwolone wartości: "F", "M", "N"

7201004

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Daty muszą wskazywać zakres mieszczący się w przedziale wskazanym w zasobie /available-periods

7201005

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Data początkowa nie może być większa niż data końcowa.

7201006

Nieprawidłowa wartość dla parametru {dateFrom}

Data początkowa nie może być większa niż dziejsza data.

7201007

Nieprawidłowa wartość dla parametru {dateTo}

Data końcowa nie może być większa niż dziejsza data.

7201008

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Nieprawidłowa składnia parametru. {attributeName}[:{asc|desc}]

7201009

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuje tylko poprawne nazwy atrybutów.

7201010

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "ASC", "DESC".