Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych wersja 1.0

Metadane

Do każdego poprawnego wyniku żądania HTTP (bez błędów) dodawane są metadane. W dużym uproszeniu są to dane opisujące dane. Należą one do jednego z trzech głównych elementów zwracanych w opdowiedzi na zapytania (data, errors, meta).

Dostępne są następujące rodzaje metadanych:

@context

Pole zawiera adres url pod którym znajdują się szczegółowe informację dotyczące schematu dla zwracanego wyniku.

  {
    "meta": {
    "@context": "https://api.nfz.gov.pl/app-stats-api-ra/schemas/index-of-tables",
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

count

Zasoby zwracające listę wyników (np. zasób /queues/{id} nie zwróci tej metadanej) są stronicowane, dlatego w odpowiedzi na te żądania, zwracana jest liczba wszystkich znalezionych wyników w polu count.

  {
    "meta": {
      ...
    "count": 20,
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

page

Tak jak w przypadku count metadana page jest zwracana tylko dla zasobów zwracających listę wyników. Określa ona przesunięcie (offset), w widoku danych.

  {
    "meta": {
      ...
    "page": 2,
      ...
   },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

limit

Metadana limit tak samo jak count i page zwracana jest tylko dla zasobów zawierających listę wyników. Określa ona liczbę wyników zwracanych na jednej stronie.

  {
    "meta": {
      ...
    "limit": 20
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

title

Nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację.

  {
    "meta": {
      ...
    "title": "streets"
      ...
    },
    "links": {
      "first": "/streets?page=1&name=warszawska",
      "prev": null,
      "self": "/streets?page=1&name=warszawska",
      "next": "/streets?page=2&name=warszawska",
      "last": "/streets?page=9&name=warszawska"
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

url

Identyfikator lokalizacji do pobrania zasobu informacyjnego w przypadku, gdy stanowi osobny plik.

  {
    "meta": {
      ...
    "url": "https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-pl//schema/queue"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

provider

Opis dostawcy zasobu informacyjnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

  {
    "meta": {
      ...
    "provider": "Narodowy Fundusz Zdrowia"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-published

Data i czas publikacji zasobu, z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
    "date-published": "2019-02-26T10:49:23+01:00"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-modified

Data ostatniej modyfikacji zasobu z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
    "date-published": 2019-02-28T08:16:51+01:00
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

description

Opis zasobu informacyjnego.

  {
    "meta": {
      ...
    "description": "Zasób zwraca pierwszy dostępny termin leczenia dla każdego świadczenia medycznego zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Odpowiedź zawiera szczegółowe informacje oraz listę świadczeń medycznych we właściwej kolejności wyświetlania (według pierwszej dostępnej daty leczenia)"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

keywords

Słowa kluczowe, czyli zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny.

  {
    "meta": {
      ...
    "keywords": "kolejki,terminy leczenia,Narodowy Fundusz Zdrowia,termin,lekarz,poradnia,przychodnia,leczenie,terminy,wolne terminy"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

language

Określa język zasobu.

  {
    "meta": {
      ...
    "language": "PL"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

content-type

Określa informację o rodzaju zasobu i jego kodowaniu.

https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-pl/queues?province=07
  {
    "meta": {
      ...
    "content-type": "application/json; charset=utf-8"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

is-part-of

Określenie przynależności do grupy np. zasobów.

  {
    "meta": {
      ...
    "is-part-of": "Dane podstawowe"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }