Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych wersja 1.0

Lista możliwych błędów zwracanych przez API

1001002

Nieprawidłowa wartość parametru {page}

Parametr musi być większy niż 0.

1001003

Nieprawidłowa wartość parametru {limit}

Parametr musi być większy niż 0 i mniejszy/równy 25.

6201001

Nieprawidłowa długość parametru {drugProgram}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

6201002

Nieprawidłowa długość parametru {activeSubstance}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

6201003

Nieprawidłowa wartość parametru {ageGroup}

Dozwolone wartości: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

6201004

Nieprawidłowa wartość parametru {gender}

Dozwolone wartości: "F", "M"

6201005

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Data początkowa nie może być większa niż data końcowa.

6201006

Nieprawidłowa wartość dla parametru {dateFrom}

Data początkowa nie może być większa niż dziejsza data.

6201007

Nieprawidłowa wartość dla parametru {dateTo}

Data końcowa nie może być większa niż dziejsza data.

6201008

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Daty muszą wskazywać zakres mieszczący się w przedziale wskazanym w zasobie /available-periods

6201009

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "ASC", "DESC".

6201010

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuje tylko poprawne nazwy atrybutów.

6201011

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Nieprawidłowa składnia parametru. {attributeName}[:{asc|desc}]