Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych wersja 1.0

Lista możliwych błędów zwracanych przez API

1001002

Nieprawidłowa wartość atrybutu {page}

Parametr musi być większy niż 0.

1001003

Nieprawidłowa wartość atrybutu {limit}

Parametr musi być większy niż 0 i mniejszy/równy 25.

4201001

Nieprzekazany wymagany atrybut {name}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego

4201002

Nieprzekazany wymagany atrybut {name}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201003

Nieprawidłowa wartość atrybutu {catalog}

Dozwolone wartości: 1a, 1b, 1c, 1d, 1w

4201004

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201005

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201006

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201007

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201008

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201009

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201010

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201011

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201012

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201013

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201014

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201015

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201016

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201017

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201018

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201019

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201020

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201021

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201022

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201023

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201024

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201025

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201026

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201027

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201028

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201029

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201030

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201031

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201032

Nieprzekazany wymagany atrybut {benefit}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201033

Nieprzekazany wymagany atrybut {benefit}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201034

Nieprawidłowa wartość atrybutu {section}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201035

Nieprawidłowa wartość atrybutu {section}

Przekroczono maksymalną długość parametru.

4201036

Nieprawidłowa wartość atrybutu {section}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201037

Nieprawidłowa wartość atrybutu {section}

Przekroczono maksymalną długość parametru.

4201038

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana.

4201039

Nieprawidłowa wartośc atrybutu {id}

Wartość parametru wejściowego niespełnia dodatkowych warunków.

4201040

Nieprawidłowa wartość atrybutu {by}

Dozwolone wartości: 0, 1, 2

4201041

Nieprzekazany wymagany atrybut {productCode}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego

4201042

Wywołanie zasobu pozwala na przekazanie jednego z atrybutów {branch} lub {hospitalType}

Nieprawodłowo przekazane parametry wejściowe.

4201043

Nieprawidłowa wartość atrybutu {branch}

Dozwolone wartości: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

4201044

Nieprawidłowa wartość atrybutu {hospitalType}

Dozwolone wartości: 1, 2, 3, 4, 5