Dokumentacja API Terminy Leczenia wersja 1.3

Metadane

Do każdego poprawnego wyniku żądania HTTP (bez błędów) dodawane są metadane. W dużym uproszeniu są to dane opisujące dane. Należą one do jednego z trzech głównych elementów zwracanych w opdowiedzi na zapytania (data, errors, meta).

Dostępne są następujące rodzaje metadanych:

@context

Pole zawiera adres url pod którym znajdują się szczegółowe informację dotyczące schematu dla zwracanego wyniku.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?case=1&province=07&benefit=poradnia
{
  "meta": {
  "@context": "https://api.nfz.gov.pl/schemas/queue",
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?page=1&limit=10&case=1&province=07&benefit=poradnia",
    "prev": null,
    "self": "/queues?page=1&limit=10&case=1&province=07&benefit=poradnia",
    "next": "/queues?page=2&limit=10&case=1&province=07&benefit=poradnia",
    "last": "/queues?page=407&limit=10&case=1&province=07&benefit=poradnia"
  },
  "data": [
    
  ]
}

count

Zasoby zwracające listę wyników (np. zasób /queues/{id} nie zwróci tej metadanej) są stronicowane, dlatego w odpowiedzi na te żądania, zwracana jest liczba wszystkich znalezionych wyników w polu count. Na przykład:

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/localities?name=war&province=07

zwróci listę miejscowości/dzielnic pasujących do parametrów wyszukiwania:

{
  "meta": {
    ...
  "count": 20,
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/localities?page=1&limit=10&name=war",
    "prev": null,
    "self": "/localities?page=1&limit=10&name=war",
    "next": "/localities?page=2&limit=10&name=war",
    "last": "/localities?page=2&limit=10&name=war"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

page

Tak jak w przypadku count metadana page jest zwracana tylko dla zasobów zwracających listę wyników. Określa ona przesunięcie (offset), w widoku danych. Na przykład:

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/benefits?name=alko&province=07&page=2

zwróci drugą stronę listy świadczeń pasujących do parametrów wyszukiwania:

{
  "meta": {
    ...
  "page": 2,
    ...
 },
  "links": {
    "first": "/benefits?page=1&limit=10&name=alko",
    "prev": "/benefits?page=1&limit=10&name=alko",
    "self": "/benefits?page=2&limit=10&name=alko",
    "next": null,
    "last": "/benefits?page=2&limit=10&name=alko"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

limit

Metadana limit tak samo jak count i page zwracana jest tylko dla zasobów zawierających listę wyników. Określa ona liczbę wyników zwracanych na jednej stronie. Na przykład:

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/benefits?name=poradnia&province=07&limit=20

zwróci listę świadczeń pasujących do parametrów wyszukiwania (20 wyników na stonę):

{
  "meta": {
    ...
  "limit": 20
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/benefits?page=1&limit=20&name=poradnia",
    "prev": null,
    "self": "/benefits?page=1&limit=20&name=poradnia",
    "next": "/benefits?page=2&limit=20&name=poradnia",
    "last": "/benefits?page=9&limit=20&name=poradnia"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

title

Nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację. Na przykład słownik ulic:

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/streets?name=warszawska
{
  "meta": {
    ...
  "title": "streets"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/streets?page=1&name=warszawska",
    "prev": null,
    "self": "/streets?page=1&name=warszawska",
    "next": "/streets?page=2&name=warszawska",
    "last": "/streets?page=9&name=warszawska"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

url

Identyfikator lokalizacji do pobrania zasobu informacyjnego w przypadku, gdy stanowi osobny plik.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "url": "https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api//schema/queue"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

provider

Opis dostawcy zasobu informacyjnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "provider": "Narodowy Fundusz Zdrowia"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

date-published

Data i czas publikacji zasobu, z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "date-published": "2019-02-26T10:49:23+01:00"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

date-modified

Data ostatniej modyfikacji zasobu z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "date-published": 2019-02-28T08:16:51+01:00
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

description

Opis zasobu informacyjnego.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "description": "Zasób zwraca pierwszy dostępny termin leczenia dla każdego świadczenia medycznego zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Odpowiedź zawiera szczegółowe informacje oraz listę świadczeń medycznych we właściwej kolejności wyświetlania (według pierwszej dostępnej daty leczenia)"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

keywords

Słowa kluczowe, czyli zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "keywords": "kolejki,terminy leczenia,Narodowy Fundusz Zdrowia,termin,lekarz,poradnia,przychodnia,leczenie,terminy,wolne terminy"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

language

Określa język zasobu.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "language": "PL"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

content-type

Określa informację o rodzaju zasobu i jego kodowaniu.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "content-type": "application/json; charset=utf-8"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

is-part-of

Określenie przynależności do grupy np. zasobów.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
  "is-part-of": "Terminy Leczenia"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

message

Aktualny komunikat dla Informatora o Terminach Leczenia.
Zwraca obiekt z 2 właściowściami:

 • type - typ komunikatu:
  • I - informacja
  • O - ostrzeżenie
 • conent - treść komunikatu.

https://api.nfz.gov.pl/app-itl-api/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
    "message": {
      "type": "I",
      "content": "Informacja"
    },
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/queues?province=07",
    "prev": null,
    "self": "/queues?province=07",
    "next": "/queues?province=07",
    "last": "/queues?province=07"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}