Dokumentacja API Terminy Leczenia wersja 1.3

Changelog

Wersja Data publikacji API Opis zmian
API v.1.3 11 grudnia 2020 Aktualizacja struktury:
- nowa właściowść message w sekcji meta.
- nowy znacznik covid-19 w queue-attributes

Zmiany nie wpływają na dotychczasową funkcjonalność API.
API v.1.3 3 luty 2020 Wdrożenie zmian o których mowa w obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. nowym brzemieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.)


Sekcja statistics została przebudowana i zawiera teraz 2 podsekcje:
- provider-data
- computed-data
API v.1.2 20 grudnia 2019 Uwaga! Wersja API v1.2 będzie utrzymywana przez miesiąc od publikacji wersji 1.3

Wdrożenie zmian o których mowa w obowiązującym od 1 stycznia 2020 r. nowym brzemieniu art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1373 z późn. zm.)


Sekcja dates w modelu first-available-date:
- została uzupełniona o atrybut applicable
- atrybuty date i date-situation-as-at zawieraja null w sytuacji gdy atrybut applicable = false
API v.1.1 18 września 2019 Uwaga! Wersja API v1.1 została wyłączona

- pole average-period w modelu statistics może teraz zawierać null
API v.1.0 26 lutego 2019 Uwaga! Wersja API v1.0 została wyłączona

- brak -