Dokumentacja API Terminy Leczenia wersja 1.3

Lista możliwych błędów zwracanych przez API

1001002

Nieprawidłowa wartość atrybutu {page}

Parametr musi być większy niż 0.

1001003

Nieprawidłowa wartość atrybutu {limit}

Parametr musi być większy niż 0 i mniejszy/równy 25.

1200005

Wywołanie zasobu wymaga przekazania atrybutu {province} lub {name}

Nieprzekazano wymaganych parametrów wejściowych.

1200006

Nieprawidłowa długość atrybutu {name}

Przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200007

Nieprawidłowa wartość atrybutu {case}

Dozwolone wartości: 1, 2

1200008

Nieprawidłowa wartość atrybutu {provider}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200009

Nieprawidłowa wartość atrybutu {place}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200010

Nieprawidłowa wartość atrybutu {street}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200011

Nieprawidłowa wartość atrybutu {locality}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200013

Nieprawidłowa wartość atrybutu {province}

Dozwolone wartości: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1200022

Nieprzekazany wymagany atrybut {name}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub długość wartości parametru jest inna niż oczekiwana (min. 3 znaki).

1200038

Jeśli chcesz sprawdzić czas oczekiwania na leczenie uzdrowiskowe przejdź do właściwej przeglądarki. Właściwa przeglądarka dostępna jest pod adresem: skierowania.nfz.gov.pl

Informacja o wyszukiwanym świadczeniu nie jest dostępna w niniejszym systemie

1200042

Wywołanie zasobu wymaga przekazania atrybutu {province} lub {name}

Nieprzekazano wymaganych parametrów wejściowych.

1200043

Nieprawidłowa wartość atrybutu {name}

Przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200044

Nieprawidłowa wartość atrybutu {case}

Dozwolone wartości: 1, 2.

1200045

Nieprawidłowa wartość atrybutu {provider}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200046

Nieprawidłowa wartość atrybutu {place}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200047

Nieprawidłowa wartość atrybutu {street}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200048

Nieprawidłowa wartość atrybutu {locality}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego lub przekroczono maksymalną długość parametru (250 znaków).

1200049

Nieprawidłowa wartość atrybutu {province}

Dozwolone wartości: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

1200051

Nieprawidłowa wartość atrybutu {id}

W systemie nie istnieje pozycja o wskazanym id.

1200055

Badanie jest realizowane w ramach świadczenia udzielanego przez lekarza kierującego. Zapytaj lekarza wystawiającego skierowanie, gdzie należy je wykonać.

Informacja o wyszukiwanym świadczeniu nie jest dostępna w niniejszym systemie