Dokumentacja API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna wersja 1.0


Lista możliwych błędów zwracanych przez API

1001002

Nieprawidłowa wartość atrybutu {page}

Parametr musi być większy niż 0.

1001003

Nieprawidłowa wartość atrybutu {limit}

Parametr musi być większy niż 0 i mniejszy/równy 25.

5201001

Nieprawidłowa długość atrybut {medicineProduct}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

5201002

Nieprawidłowa długość atrybut {activeSubstance}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

5201003

Nieprawidłowa długość atrybut {atc}

Parametr musi mieć długość mniejszą niż 250 znaków.

5201004

Nieprawidłowa wartość atrybutu {gender}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "M", "F".

5201005

Nieprawidłowa wartość atrybutu {announcement}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "Y", "N".

5201006

Nieprawidłowa wartość atrybutu {privilegesAdditional}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "S", "X".

5201007

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Nieprawidłowa składnia parametru. {attributeName}[:{asc|desc}]

5201008

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuje tylko poprawne nazwy atrybutów.

5201009

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "ASC", "DESC".

5201010

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Data początkowa nie może być większa niż data końcowa.

5201011

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom}

Data początkowa nie może być większa niż dziejsza data.

5201012

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateTo}

Data końcowa nie może być większa niż dziejsza data.

5201013

Nieprawidłowa wartość atrybutu {medicine-product}

Parametr przyjmuje wartości ze słownika produktów lecznicznych - zasób /medicine-products

5201014

Nieprawidłowa wartość atrybutu {active-substance}

Parametr przyjmuje wartości ze słownika substancji czynnych - zasób /active-substances

5201015

Nieprawidłowa wartość atrybutu {atc}

Parametr przyjmuje wartości ze słownika ATC - zasób /atc

5201017

Nieprawidłowe wartości dla parametrów {dateFrom} i {dateTo}

Daty muszą wskazywać zakres mieszczący się w przedziale wskazanym w zasobie /available-periods