Dokumentacja API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna wersja 1.0


Metadane

Do każdego poprawnego wyniku żądania HTTP (bez błędów) dodawane są metadane. W dużym uproszeniu są to dane opisujące dane. Należą one do jednego z trzech głównych elementów zwracanych w opdowiedzi na zapytania (data, errors, meta).

Dostępne są następujące rodzaje metadanych:

@context

Pole zawiera adres url pod którym znajdują się szczegółowe informację dotyczące schematu dla zwracanego wyniku.

{
  "meta": {
    "@context": "https://api.nfz.gov.pl/app-stats-api-ra/schemas/index-of-tables",
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

count

Zasoby zwracające listę wyników (np. zasób /queues/{id} nie zwróci tej metadanej) są stronicowane, dlatego w odpowiedzi na te żądania, zwracana jest liczba wszystkich znalezionych wyników w polu count.

{
  "meta": {
    ...
    "count": 20,
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

page

Tak jak w przypadku count metadana page jest zwracana tylko dla zasobów zwracających listę wyników. Określa ona przesunięcie (offset), w widoku danych.

{
  "meta": {
    ...
    "page": 2,
    ...
 },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

limit

Metadana limit tak samo jak count i page zwracana jest tylko dla zasobów zawierających listę wyników. Określa ona liczbę wyników zwracanych na jednej stronie.

{
  "meta": {
    ...
    "limit": 20
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

title

Nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację.

{
  "meta": {
    ...
    "title": "streets"
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/streets?page=1&name=warszawska",
    "prev": null,
    "self": "/streets?page=1&name=warszawska",
    "next": "/streets?page=2&name=warszawska",
    "last": "/streets?page=9&name=warszawska"
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

url

Identyfikator lokalizacji do pobrania zasobu informacyjnego w przypadku, gdy stanowi osobny plik.

{
  "meta": {
    ...
    "url": "https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ra//schema/queue"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

provider

Opis dostawcy zasobu informacyjnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

{
  "meta": {
    ...
    "provider": "Narodowy Fundusz Zdrowia"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

date-published

Data i czas publikacji zasobu, z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

{
  "meta": {
    ...
    "date-published": "2019-02-26T10:49:23+01:00"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

date-modified

Data ostatniej modyfikacji zasobu z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

{
  "meta": {
    ...
    "date-published": 2019-02-28T08:16:51+01:00
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

description

Opis zasobu informacyjnego.

{
  "meta": {
    ...
    "description": "Zasób zwraca pierwszy dostępny termin leczenia dla każdego świadczenia medycznego zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Odpowiedź zawiera szczegółowe informacje oraz listę świadczeń medycznych we właściwej kolejności wyświetlania (według pierwszej dostępnej daty leczenia)"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

keywords

Słowa kluczowe, czyli zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny.

{
  "meta": {
    ...
    "keywords": "kolejki,terminy leczenia,Narodowy Fundusz Zdrowia,termin,lekarz,poradnia,przychodnia,leczenie,terminy,wolne terminy"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

language

Określa język zasobu.

{
  "meta": {
    ...
    "language": "PL"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

content-type

Określa informację o rodzaju zasobu i jego kodowaniu.

https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ra/queues?province=07
{
  "meta": {
    ...
    "content-type": "application/json; charset=utf-8"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}

is-part-of

Określenie przynależności do grupy np. zasobów.

{
  "meta": {
    ...
    "is-part-of": "Dane podstawowe"
    ...
  },
  "links": {
    ...
  },
  "data": [
    ...
  ]
}