Dokumentacja API Umowy NFZ wersja 1.2

Metadane

Do każdego poprawnego wyniku żądania HTTP (bez błędów) dodawane są metadane. W dużym uproszeniu są to dane opisujące dane. Należą one do jednego z trzech głównych elementów zwracanych w opdowiedzi na zapytania (data, errors, meta).

Dostępne są następujące rodzaje metadanych:

@context

Pole zawiera adres url pod którym znajdują się szczegółowe informację dotyczące schematu dla zwracanego wyniku.

  {
    "meta": {
      "@context": "https://api.nfz.gov.pl/app-umw-api/schemas/#plans",
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

count

Zasoby zwracające listę wyników (np. zasób /plans/{id} nie zwróci tej metadanej) są stronicowane, dlatego w odpowiedzi na te żądania, zwracana jest liczba wszystkich znalezionych wyników w polu count.

  {
    "meta": {
      ...
      "count": 20,
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

page

Tak jak w przypadku count metadana page jest zwracana tylko dla zasobów zwracających listę wyników. Określa ona przesunięcie (offset), w widoku danych.

  {
    "meta": {
      ...
      "page": 2,
      ...
   },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

limit

Metadana limit tak samo jak count i page zwracana jest tylko dla zasobów zawierających listę wyników. Określa ona liczbę wyników zwracanych na jednej stronie.

  {
    "meta": {
      ...
      "limit": 20
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

title

Nazwa zasobu informacyjnego, która umożliwia jego identyfikację.

  {
    "meta": {
      ...
      "title": "plans"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

url

Identyfikator lokalizacji do pobrania zasobu informacyjnego w przypadku, gdy stanowi osobny plik.

  {
    "meta": {
      ...
      "url": "https://api.nfz.gov.pl/app-umw-api/schema/agreement"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

provider

Opis dostawcy zasobu informacyjnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

  {
    "meta": {
      ...
      "provider": "Narodowy Fundusz Zdrowia"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-published

Data i czas publikacji zasobu, z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
      "date-published": "2019-08-22T09:21:33+01:00"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

date-modified

Data ostatniej modyfikacji zasobu z dokładnością do jednej sekundy. Data i czas zgodnie ze standardem ISO-8601.

  {
    "meta": {
      ...
      "date-modified": "2019-08-22T09:21:33+01:00"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

description

Opis zasobu informacyjnego.

  {
    "meta": {
      ...
    "description": "Zasób zwraca listę planów umowy podpisanej przez NFZ ze świadczeniodawcą określoną parametrami wyszukiwania."
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

keywords

Słowa kluczowe, czyli zestaw słów lub wyrażeń zwięźle opisujących zasób informacyjny.

  {
    "meta": {
      ...
      "keywords": "Narodowy Fundusz Zdrowia, umowy, umowy NFZ, świadczeniodawcy, plan, środki pomocnicze"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

language

Określa język zasobu.

  {
    "meta": {
      ...
      "language": "PL"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

content-type

Określa informację o rodzaju zasobu i jego kodowaniu.

https://api.nfz.gov.pl/app-umw-api/plans?branch=07
  {
    "meta": {
      ...
      "content-type": "application/json; charset=utf-8"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

is-part-of

Określenie przynależności do grupy np. zasobów.

  {
    "meta": {
      ...
      "is-part-of": "Umowy"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }
  

version

Wskazuje wersję API

  {
    "meta": {
      ...
      "version": "1.0"
      ...
    },
    "links": {
      ...
    },
    "data": [
      ...
    ]
  }