Dokumentacja API Umowy NFZ wersja 1.2

Lista możliwych błędów zwracanych przez API

9201001

Nieprzekazany wymagany atrybut {year}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego.

9201002

Nieprzekazany wymagany atrybut {guid}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego.

9201003

Nieprzekazany wymagany atrybut {id}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego.

9201004

Nieprzekazany wymagany atrybut {code}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego.

9201005

Nieprawidłowa długość atrybut {branch}

Parametr musi mieć długość 2 znaków.

9201006

Nieprawidłowa długość atrybut {providerCode}

Parametr może mieć długość maksymalnie 24 znaki.

9201007

Nieprawidłowa długość atrybut {providerName}

Parametr może mieć długość maksymalnie 250 znaków.

9201008

Nieprawidłowa długość atrybut {place}

Parametr może mieć długość maksymalnie 250 znaków.

9201009

Nieprawidłowa długość atrybut {nip}

Parametr może mieć długość maksymalnie 13 znaków.

9201010

Nieprawidłowa długość atrybut {regon}

Parametr może mieć długość maksymalnie 19 znaków.

9201011

Nieprawidłowa długość atrybut {code}

Parametr może mieć długość maksymalnie 24 znaków.

9201012

Nieprawidłowa długość atrybut {name}

Parametr może mieć długość maksymalnie 250 znaków.

9201013

Nieprawidłowa długość atrybut {code}

Parametr może mieć długość maksymalnie 13 znaków.

9201014

Nieprawidłowa atrybut {service-type}

Parametr przyjmuje wartości ze słownika /service-types

9201015

Nieprawidłowa atrybutu {id}

Przekazany parametr nie istnieje

9201016

Nieprawidłowa wartość atrybut {limit}

Wartość parametru nie może być wikększa niż 25.

9001017

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Nieprawidłowa składnia parametru. {attributeName}[:{asc|desc}].

9001018

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuje tylko poprawne nazwy atrybutów.

9001019

Nieprawidłowa wartość atrybutu {sort}

Parametr przyjmuję tylko wskazane wartości: "ASC", "DESC".

9201021

Nieprzekazany wymagany atrybut {branch}

Nieprzekazano wymaganego parametru wejściowego.

9201020

Nieprawidłowa długość atrybut {code}

Parametr może mieć długość maksymalnie 14 znaków.