Dokumentacja API Umowy NFZ wersja 1.2

Changelog

Wersja Data publikacji API Opis zmian
API v.1.2 31 marca 2022 Aktualizacja struktury:
- nowe właściowści date-from i date-to w sekcji agreement-plan-attributes


Zmiany nie wpływają na dotychczasową funkcjonalność API.
API v.1.1 17 marca 2022 Dodano możliwość fitrowania umów w oparciu o datę aktualizacji umowy updatedAt

Zmiany nie wpływają na dotychczasową funkcjonalność API.
API v.1.0 28 maj 2020 - brak -